Konsument
UV-C technology sterilises air, water and surfaces

UV-C DESINFICERAR VIRUS OCH MIKROBER

DEN OSYNLIGA LIVRÄDDAREN

UV-C-teknikens omfattande tillämpningar är i stort sett okända för allmänheten. Men det kommer sannolikt att ändras snart. Eftersom UV-C-strålning kan bidra på ett betydande sätt till att minska COVID-19-pandemin. Den osynliga livräddaren har trots allt skyddat människor runt om i världen från skadliga patogener på ett effektivt sätt i årtionden.

Här kommer vi att förklara hur folkhälsan upprätthålls varje dag tack vare den desinficerande effekten av UV-C-lampor och hur UV-C i sig är coronavirusets värsta fiende.


ENKELT UTTRYCKT: HUR FUNGERAR UV-C?

UV-C-strålning, med en våglängd på mellan 205 och 280 nanometer skadar bakteriers och virus DNA så allvarligt att de dödas eller blir inaktiva. En UV-C-ljuskälla utnyttjar denna effekt och steriliserar vatten, luft och ytor. Även coronavirus kan oskadliggöras med UV-C-strålning. UV-C-strålningen i sig är inte synlig.


UV-C-LAMPOR: EFFEKTIV, KEMIKALIEFRI DESINFEKTION

Ultraviolettstrålning, även kallat UV-strålning, får sina desinficerande egenskaper från sin korta våglängd och den tillhörande höga energin. Eftersom det är en typ av elektromagnetisk strålning ligger våglängden för UV-C på mellan 100 och 280 nanometer. Det är mycket kortare än ljuset vi ser – i jämförelse ligger det mellan 380 och 780 nanometer. Om en UV-C-lampa avger en våglängd på mindre än 280 nanometer, bryter strålningen ned mikroorganismens kemiska bindningar. Skadorna på deras RNA eller DNA innebär att bakterier och virus inte kan föröka sig. Som ett resultat av detta är de inte längre smittsamma. De högsta steriliseringsnivåerna beräknas uppnås vid cirka 265 nanometer. Och eftersom den artificiellt genererade strålningen inte förekommer naturligt på jorden kan patogener inte utveckla motstånd mot UV-C-strålning. Därför desinficerar UV-C-tekniken så effektivt. Oavsett om det handlar om svampar, bakterier eller virus gör UV-C-lampor alla typer av patogener inerta på kortast möjliga tid – utan kemikalier, restprodukter eller missfärgningar.

UV-C-teknik steriliserar luft, vatten och ytor

UV-C-TEKNIK RÄDDAR REDAN LIV I UTVECKLINGSLÄNDER

Ägare av bassänger och akvarium känner redan till UV-C-lampor, eftersom de är ett idealiskt alternativ till klor och traditionella akvariumfilter för desinficering av bassänger. Det som fungerar i liten skala kommer också att fungera i stor skala. Så UV-C-teknik används till exempel vid kemikaliefri avloppsvattenrening. I många utvecklingsländer, där tillgängligt dricksvatten är starkt förorenat med mikrober, används UV-C-vattendesinfektionsenheter för vattenrening. Den största fördelen: Sådana lösningar är kostnadseffektiva och mycket enkla att använda. Det finns ofta inget alternativ till UV-C-baserade vattendesinfektionsenheter, särskilt i avlägsna miljöer med mycket dålig infrastruktur.


UV-C-STRÅLNING DÖDAR FLERA RESISTENTA MIKROBER

UV-C-teknik är en oumbärlig del av det dagliga sjukhusarbetet. UV-C-teknik används framgångsrikt mot mikrober av alla slag och minskar avsevärt risken för infektion – i synnerhet vid infektioner från direkt/indirekt kontakt och korskontaminering. Det är ett särskilt viktigt vapen i kampen mot meticillinresistenta gula stafylokocker (MRSA), som fortfarande är resistent mot de flesta typer av antibiotika. MRSA är särskilt farligt för personer med försvagat försvar. Det är därför viktigt att stoppa spridningen på sjukhus och vårdinrättningar i ett tidigt stadium.

UV-C-teknik steriliserar luft, vatten och ytor

FÖRHINDRA INFLUENSA ELLER COVID-19-INFEKTIONER MED UV-C-LAMPOR

UV-C-lampor kan inte bara användas för att förhindra infektioner på sjukhus, utan även i vårt dagliga liv. Detta är ett faktum som har blivit enormt viktigt i kölvattnet av coronapandemin. Som en del av en nyligen genomförd studie har PD Dr Adalbert Krawczyk och Dr Christiane Heilingloh, medlemmar av kliniken för infektologi på den medicinska fakulteten vid University Medical Centre Essen (Universitätsklinikum Essen), bevisat vilken hög effekt UV-C-strålning har på SARS-CoV-2-viruset.

Det finns många sätt som UV-C-lampor kan skydda mot patogen infektion. Här följer några exempel:

  • Luftsterilisering: Flygplan, kontor, restauranger: I slutna rum spelar de finaste virus-lastade partiklarna, som kallas aerosoler, en viktig roll vid överföringen av SARS-CoV-2. Att regelbundet desinficera luften med UV-C-lampor kan därför avsevärt minska infektionsrisken.
  • Desinfektion i offentliga miljöer: I offentliga utrymmen är, utöver droppar, direkt/indirekt kontakt ansvarig för många infektioner. Hissknappar, ledstänger för rulltrappor och kundvagnshandtag innebär till exempel en hög risk för infektion. Med sina UV-C-lösningar ämnar det tyska startupföretaget UVIS att förhindra infektioner i just den här typen av situationer.
  • Desinfektion av smarttelefoner: Vi hanterar våra smarttelefoner flera gånger om dagen. Det kommer sannolikt inte som någon överraskning att antalet bakterier på smarttelefoner är många gånger fler än på andra vardagliga föremål. Skräddarsydda UV-C-lösningar för att desinficera smarttelefoner bidrar till att minimera infektionsrisken. Till exempel LEDVANCE UV-C Disinfection BOX. Den här praktiska enheten desinficerar smarttelefoner på bara några minuter. Dessutom kan den användas för att desinficera många andra vardagliga föremål, t.ex. glasögon eller nycklar.

Användningen av desinficerande UV-C-strålning är naturligtvis inte begränsad till det nya coronaviruset. Influensavirus, som också leder till många dödsfall varje år, kan även det inaktiveras med tekniken.

UV-C-teknik steriliserar luft, vatten och ytor

EN MODERN LJUSSABEL: HUR MAN BEKÄMPAR EN GLOBAL PANDEMI MED LJUS

COVID-19-pandemin har alltmer belyst vikten av UV-C-lösningar för den bredare allmänheten. Det är uppenbart att UV-C-strålningen gör SARS-CoV-2-virus inerta på ytor och därmed förhindrar att de sprids. Hittills har lämpliga lösningar använts, särskilt när det gäller desinfektion. Men UV-C-strålning kan snart spela en mycket mer aktiv roll i kampen mot covid-19.

Forskningskonsortiet “Advanced UV for life” på universitetssjukhuset Charité i Berlin, som finansieras av det tyska federala forskningsinstitutet, undersöker för närvarande hur bestrålning med UV-C-teknik påverkar hud och slemhinnor. Förhoppningen är att kortvågig UV-C-strålning så småningom kan användas för att avsevärt minska viruskoncentrationen i den främre näshålan och halsen.


ANVÄNDNING AV DESINFEKTIONSLJUSKÄLLOR MED UV-C: SÄKERHETSÅTGÄRDER

Även om UV-C-enheter är mycket värdefulla för mänskligheten måste försiktighet alltid vidtas vid användning. De ska aldrig användas direkt på kroppen eftersom de kan skada huden och ögonen.

LEDVANCE UV-C Sterilisation BOX är därför utrustad med en inbyggd säkerhetsmekanism. När boxen öppnas stoppas UV-C-strålningen automatiskt, vilket förhindrar skador på ögon och hud. I allmänhet gäller följande regler för öppna UV-C-enheter:

  • Rikta endast UV-C-ljuskällorna mot ytan som ska desinficeras. Huden och ögonen får absolut inte utsättas för strålning.
  • Lämna rummet när du använder UV-C-enheter i en öppen miljö.
  • Stäng omedelbart av UV-C-enheter efter desinficering.
  • Håll barn på avstånd från UV-C-enheter.

I regel ska UV-C-teknik för personligt bruk endast användas i slutna enheter, så att säkerhetsriskerna är låga när de används på rätt sätt. Läs tillverkarens anvisningar noggrant före användning. Sedan desinficerar UV-C-enheten som av magi.

ALLA DELAR AV BERÄTTELSEN I KORTHET

Upplev alla belysningsberättelser

Dela sidan på sociala media