Professionell

COOKIE POLICY

Läs denna cookiepolicy noggrant för mer information om de cookies som vi använder och den information vi samlar in när du använder våra webbplatser.

VAD ÄR COOKIES?

Cookies är små filer som skickas till och lagras på din dator av webbplatsen du besöker. Din webbläsare skickar dessa kakor och den information som lagras i dem tillbaka till webbplatsen (förstapartscookies) eller en annan webbplats (tredjepartscookies) varje gång du återbesöker en tidigare besökt webbplats. Cookies används för att göra webbplatser användarvänliga och effektivare.

DINA COOKIEINSTÄLLNINGAR

Observera att ditt återkallande inte påverkar användningen av absolut nödvändiga cookies som krävs för att tillhandahålla denna webbplats. Du kan inaktivera den allmänna användningen av cookies i webbläsaren.

VILKA OLIKA TYPER AV COOKIES FINNS DET??

Förstapartscookies: Förstapartscookies är cookies som ställs in av den webbplats som användaren besöker, dvs. cookies som placeras ut av LEDVANCE när du besöker en LEDVANCE-webbplats.

Tredjepartscookies: Tredjepartscookies är cookies som placeras ut av en annan webbplats än den webbplats som besöks.

Sessioncookies: Sessioncookies är enbart aktiva under en webbläsarsession. De gör det möjligt att länka en användares handlingar under en webbläsarsession. Sessioncookies avslutas när du stänger webbläsaren eller strax därefter.

Beständiga cookies: Beständiga cookies har längre utgångsdatum, vilka överskrider längden på en webbläsarsession. De aktiveras varje gång användaren besöker den webbplats som skapade cookien. De finns kvar på en användares enhet under den tidsperiod som anges i cookien. Typiska utgångsdatum för beständiga cookies kan variera från ett par dagar till några år.

VILKA KATEGORIER AV COOKIES ANVÄNDS AV LEDVANCE OCH FÖR VILKA ÄNDAMÅL?

På LEDVANCE-webbplatserna använder vi cookies för att generellt sett erbjuda dig bästa möjliga användarupplevelse, dvs. genom att komma ihåg dina besök på våra webbplatser samt dina webbplatspreferenser och genom att ge dig möjlighet att effektivt navigera mellan olika webbplatssidor.

LEDVANCE använder följande kategorier av cookies för följande ändamål:

Absolut nödvändiga cookies: LEDVANCE använder cookies som är nödvändiga för att driva LEDVANCE-webbplatserna och för att webbplatserna ska fungera korrekt – utan dessa cookies kan inte berörda funktioner på LEDVANCE-webbplatserna tillhandahållas överhuvudtaget. Absolut nödvändiga cookies krävs vanligtvis för funktioner som åtkomst till säkrade utrymmen och för varukorgar.

Prestanda/analys: LEDVANCE samlar in information om hur du använder webbplatsen, t.ex. vilka sidor du besöker oftast och vilka fel du upplever. Denna analytiska profilering hjälper oss att mäta hur effektivt det erbjudna innehållet är och fastställa hur webbplatsens prestanda skulle kunna göras effektivare.

Funktionalitet och preferenser: LEDVANCE använder cookies för att komma ihåg dina val och preferenser, dvs. språk- och kommunikationspreferenser, layoutinställningar osv.

Autentisering: LEDVANCE använder cookies för att känna igen dig om du är inloggad på LEDVANCE, dvs. under www.myLEDVANCE.com.

Säkerhet: LEDVANCE använder cookies för att främja eller möjliggöra säkerhetsfunktioner och bidra till att upptäcka skadlig aktivitet.

VILKA SPECIFIKA COOKIES ANVÄNDER VI PÅ VÅRA WEBBPLATSER?

Cookiekategori? Vad kallas de? Hur länge är de aktiva? Vad gör de?
Sessioncookies "privacy-settings" 180 dagar Cookien styr användningen av cookies på LEDVANCE-webbplatserna. Besökarens samtycke till eller invändning mot att acceptera cookies lagras i denna cookie.
"PHPSESSID";
"JSESSIONID"
Webbläsarsession;
sessionens slut (30 min))
Vi använder sessioncookies för att säkerställa att vissa delar av våra webbplatser fungerar korrekt, dvs. för att säkerställa att användarens interaktioner (som angiven text) sparas när besökaren navigerar mellan sidor på webbplatserna.
"CAKEPHP" 2 tim Vi använder dessa cookies för att säkerställa att vissa delar av våra webbplatser fungerar korrekt (webbapplikationer).
"sap-appcontext"

"sap-usercontext"
Webbläsarsession Teknisk information för de SAP-baserade applikationerna. Inga personuppgifter lagras här.
"SIDwebservers"

"SIDwww-intermedia"
Webbläsarsession Teknisk information för vår belastningsutjämnare.
"et_oi_v2" ”nej”: 50 år
”ja”: 16 månader
OptIn-cookie, lagrar besökarens val om spårningen OptIn visas på kundsidan. Kan även användas för en möjlig avanmälan.
Performance / Analytics "etcnt_[hash]" 28 dagar Vi använder ett webbspårningsverktyg för att få insikter i hur våra användare interagerar med webbplatserna. Det är nödvändigt att spara webbspårningscookies för att kunna samla in och analysera uppgifter. Därför innehåller den insamlade informationen inga personuppgifter och lagras i en cookie. På grund av detta är det inte möjligt att koppla de uppgifter som samlats in till den enskilda personen.
"_vm_u" 40 min Sparar statusen för UX Analytics-loggningen.
"BT_ctst" Webbläsarsession Används enbart för att ta reda på om besökarens webbläsare har aktiverat eller inaktiverat cookies.
"BT_sdc" Webbläsarsession Innehåller icke-användarspecifika uppgifter om den aktuella besökarsessionen (hänvisare, antal sidor, antal sekunder sedan sessionsstart).
"BT_pdc" 1 år Innehåller icke-användarspecifika uppgifter om besökarens historik (är kund, tar emot nyhetsbrev osv.).
"GS1_v" 1 år Cookien innehåller besökarens ID och används för att identifiera en besökare under flera sessioner.
"isSdEnabled" 24 tim Känner av om besökarens skrolldjup registreras.
"noWS_[hash]" Webbläsarsession Innehåller sant eller falskt och indikerar att webbplatsen med spårningskoden inkluderad inte har några aktiva tester eller inte levererar tester av andra anledningar.
"_et_coid" 2 år Cookieupptäckt
"et_id" 2 år Besökarupptäckt.
_ga 2 år Registrerar ett unikt ID som används för att generera statistisk information om besökarnas webbplatsanvändning.
_gid 1 dag Registrerar ett unikt ID som används för att generera statistisk information om besökarnas webbplatsanvändning.
"GS3_v" 1 år Cookien innehåller besökarens ID och används för att identifiera en besökare under flera sessioner.
"application" 15 min Tillfällig lagring i 15 minuter av samtliga parametrar som väljs av användaren i programmet FastCalc.
"illuminance" 15 min Tillfällig lagring i 15 minuter av samtliga parametrar som väljs av användaren i programmet FastCalc.
"maintenanceFactor" 15 min Tillfällig lagring i 15 minuter av samtliga parametrar som väljs av användaren i programmet FastCalc.
"rhoCeiling" 15 min Tillfällig lagring i 15 minuter av samtliga parametrar som väljs av användaren i programmet FastCalc.
"rhoFloor" 15 min Tillfällig lagring i 15 minuter av samtliga parametrar som väljs av användaren i programmet FastCalc.
"rhoWall" 15 min Tillfällig lagring i 15 minuter av samtliga parametrar som väljs av användaren i programmet FastCalc.
"roomHeight" 15 min Tillfällig lagring i 15 minuter av samtliga parametrar som väljs av användaren i programmet FastCalc.
"roomLength" 15 min Tillfällig lagring i 15 minuter av samtliga parametrar som väljs av användaren i programmet FastCalc.
"roomWidth" 15 min Tillfällig lagring i 15 minuter av samtliga parametrar som väljs av användaren i programmet FastCalc.

WEBBPLATSSPÅRNING

Denna webbplats använder tjänster från etracker GmbH (www.etracker.com) för att analysera webbplatsanvändningen. Cookies används för att möjliggöra statistisk analys av hur användarna använder webbplatsen, samt för visning av användningsrelaterat innehåll.

De uppgifter som genereras som ett resultat av detta behandlas och sparas enbart i Tyskland av etracker för vår räkning.

Behandlingen av personuppgifter baseras på vårt berättigade intresse av att optimera vår webbplats enligt artikel 6, paragraf 1, led f i EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR). Uppgifter som kan möjliggöra identifiering av personer, t.ex. IP-adress eller id:n för inloggning eller enhet, avidentifieras eller pseudonymiseras så snart som möjligt. Uppgifterna används inte för andra ändamål, kombineras inte med andra uppgifter och delas inte med tredje part.

Du kan när som helst invända mot användningen av webbplatsspårning via kontrollerna under ”Dina cookieinställningar”.

Användning av Google Tag Manager 

1. Omfattning av behandlingen av personuppgifter 
Denna webbplats använder Google Tag Manager från Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland ("Google") för att samla in information om användarnas beteende och hantera taggar. 

2. Hur taggningen fungerar
För att använda Google Tag Manager använder vi så kallad "server-side tagging". Med hjälp av en tagg samlas din IP-adress in och skickas till vår egen server med värdplacering inom EU , där Google Tag Manager är implementerad och tar emot IP-adressen. Här, fortfarande på vår egen server, anonymiseras IP-adressen och skickas först därefter till andra tjänster som är anslutna till Tag Manager. Detta innebär att vi endast behandlar dina personuppgifter på vår egen server och att en anslutning till Googles servrar är tekniskt utesluten. 
 
3. Syftet med databehandlingen 
Syftet med behandlingen ligger i den insamlade och tydliga administrationen samt en effektiv integrering av tredje parters tjänster genom taggar. Taggar är små kodelement på en nätnärvaro som bland annat används för att mäta antalet besökare och deras beteende, fånga upp effekten av nätreklam och sociala kanaler, använda remarketing och målinriktning samt testa och optimera nätnärvaro. När en användare besöker nätverksamheten skickas den aktuella taggkonfigurationen till användarens webbläsare. Den innehåller uttalanden om vilka taggar som ska utlösas.

4. Rättslig grund för behandlingen av personuppgifter 
Den rättsliga grunden för behandlingen av personuppgifter är Art. 6 (1) (1) (f) GDPR. Webbplatsoperatören har ett legitimt intresse av att webbplatsen tillhandahålls tekniskt felfritt och därmed en tydlig administration samt en effektiv integrering av tredje parts tjänster genom taggar.
 
5. Lagringens varaktighet 
De uppgifter som samlas in i samband med användningen av Google Tag Manager kommer att lagras i 14 dagar och därefter raderas. Efter den ovannämnda lagringsperioden används uppgifterna endast för analysändamål i aggregerad och anonymiserad form, dvs. utan möjlighet att identifiera enskilda personer.
 
6. Ytterligare åtgärder
Vi har ingått ett så kallat databehandlingsavtal med Google för vår användning av Google Analytics 4, enligt vilket Google är skyldigt att skydda uppgifterna om våra webbplatsanvändare och att inte vidarebefordra dem till tredje part.

För att säkerställa en högre nivå av dataskydd har vi kommit överens med leverantören om standardiserade dataskyddsklausuler i enlighet med art. 46 par. 2 lit. c GDPR. Dessa ålägger mottagaren av uppgifterna i USA att behandla uppgifterna i enlighet med skyddsnivån i Europa. I de fall då detta inte kan säkerställas även genom denna avtalsutvidgning strävar vi efter att få ytterligare bestämmelser och åtaganden från mottagaren i USA.  

7. Invändning och avlägsnande 
Insamlingen av uppgifter för tillhandahållandet av webbplatsen samt lagringen är nödvändig för webbplatsens drift. Användaren kan därför inte invända mot de ovannämnda processerna.

ANVÄNDNING AV GOOGLE ANALYTICS 4

1. Omfattning av behandlingen av personuppgifter 
Denna webbplats använder Google Analytics 4, en tjänst som tillhandahålls av Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irland ("Google"), som kan användas för att analysera användningen av webbplatser.

2. Hur spårningen fungerar
För att använda Google Analytics 4 använder vi så kallad "server-side tracking". Om du ger ditt samtycke i enlighet med art. 6 (1) lit. a GDPR via cookie-bannern, tilldelar vi dig ett unikt spårnings-ID. Vi lagrar detta ID tillsammans med andra uppgifter som överförs till oss när du besöker webbplatsen på en av våra egna servrar med värdplats inom EU . Följande uppgifter överförs härmed: 
 
  • IP-adress
  • ID för hänvisare 
  • tidsstämplar
  • Typ av webbläsare.
  • Användaragent 
  • I förekommande fall mobilidentifierare som IDFA, UDID, Android ID eller Google Advertising ID, Windows Advertising ID eller andra Windows ID:n, IMEI eller IMSI, MSISDN.

För att se till att Google Analytics inte får några personuppgifter är det spårnings-ID som vi skapar avskilt från alla personuppgifter och enhetsuppgifter som anges ovan, så att ID:et är ett anonymiserat register. När detta har säkerställts kommer vi endast att överföra ditt anonymiserade ID till Google Analytics 4. Detta kan också leda till att informationen överförs till servrarna hos företaget Google LLC, som är baserat i USA, och att informationen behandlas vidare där.

Google Analytics 4 gör det också möjligt att skapa statistik med uppgifter om ålder, kön och intressen hos webbplatsens användare på grundval av en utvärdering av intressebaserad reklam och med inblandning av information från tredje part via en särskild funktion, de så kallade "demografiska egenskaperna". Detta gör det möjligt att fastställa och skilja mellan grupper av webbplatsanvändare för riktade marknadsföringsåtgärder. Uppgifter som samlas in via "demografiska egenskaper" kan dock inte hänföras till en specifik person och därmed inte till dig personligen. Dessa uppgifter som samlas in via funktionen "demografiska egenskaper" sparas i två månader och raderas sedan.

Som en förlängning av Google Analytics 4 används även funktionen "UserIDs" för denna webbplats. Genom att tilldela individuella användaridentiteter kan vi låta Google skapa rapporter över olika enheter (så kallad "cross-device tracking"). Detta innebär att ditt användningsbeteende också kan analyseras på olika enheter om du har gett ditt motsvarande samtycke till användningen av Google Analytics 4 i enlighet med art. 6 (1) lit. a GDPR, om du har skapat ett personligt konto genom att registrera dig på denna webbplats och är inloggad på ditt personliga konto på olika slutenheter med dina relevanta inloggningsuppgifter. De uppgifter som samlas in på detta sätt visar bland annat vilken slutenhet som användes för att klicka på en annons för första gången och vilken slutenhet som användes för konvertering. 

3. Syftet med databehandlingen 
Syftet med behandlingen är att utvärdera användningen av webbplatsen, sammanställa rapporter (rapporter) om webbplatsens aktiviteter eller användningsbeteende och att förse oss med ytterligare tjänster i samband med webbplats- och internetanvändning. 

4. Rättslig grund för behandlingen av personuppgifter 
Den rättsliga grunden för behandlingen av personuppgifter är användarens givna samtycke i enlighet med art. 6.1 a GDPR. 

5. Lagringens varaktighet 
De uppgifter som samlas in i samband med användningen av Google Analytics 4 kommer att lagras i 14 månader och därefter raderas. Efter den ovannämnda lagringsperioden används uppgifterna endast för analysändamål i aggregerad och anonymiserad form, dvs. utan möjlighet att identifiera enskilda personer.

6. Ytterligare åtgärder
Vi har ingått ett så kallat databehandlingsavtal med Google för vår användning av Google Analytics 4, enligt vilket Google är skyldigt att skydda uppgifterna om våra webbplatsanvändare och att inte vidarebefordra dem till tredje part.
För att säkerställa en högre nivå av dataskydd har vi kommit överens med leverantören om standardiserade dataskyddsklausuler i enlighet med art. 46 par. 2 lit. c GDPR. Dessa ålägger mottagaren av uppgifterna i USA att behandla uppgifterna i enlighet med skyddsnivån i Europa. I de fall då detta inte kan säkerställas även genom denna avtalsutvidgning strävar vi efter att få ytterligare bestämmelser och åtaganden från mottagaren i USA.  

7. Möjlighet att återkalla samtycke och avlägsnande 
Du har rätt att när som helst återkalla din samtyckesförklaring enligt dataskyddslagen. Återkallandet av samtycket påverkar inte lagligheten av den behandling som utförts på grundval av samtycket fram till återkallandet. 

HUR ÅTERKALLAR JAG MITT SAMTYCKE TILL COOKIES OCH ÄNDRAR MINA INSTÄLLNINGAR FÖR COOKIES?

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till användningen av cookies via ovanstående kontroller. Observera att ditt återkallande inte påverkar användningen av absolut nödvändiga cookies.

Du kan naturligtvis inaktivera allmänna cookies i webbläsaren. Du hittar anvisningarna för hur du hanterar och raderar cookies i webbläsarens hjälpinställningar.

Observera att vissa delar och funktioner på LEDVANCE-webbplatserna kanske inte fungerar korrekt om du inaktiverar cookies helt och hållet.

KONTAKT

Om du har frågor som rör vår cookiepolicy är du välkommen att kontakta oss på privacy@ledvance.com eller på

LEDVANCE GmbH
Data Protection Officer
Parkring 29-33
85748 Garching
Tyskland

Dela sidan på sociala media