Professionell

COOKIE POLICY

Läs denna cookiepolicy noggrant för mer information om de cookies som vi använder och den information vi samlar in när du använder våra webbplatser.

VAD ÄR COOKIES?

Cookies är små filer som skickas till och lagras på din enhet av den webbplats du besöker. Din webbläsare skickar tillbaka dessa cookies och den lagrade informationen däri till webbplatsen (förstapartscookies) eller en annan webbplats (tredjepartscookies) varje gång du besöker en tidigare besökt webbplats på nytt. Cookies används för att göra webbplatser användarvänliga och effektivare.

DINA COOKIEINSTÄLLNINGAR

Observera att ditt återkallande inte påverkar användningen av absolut nödvändiga cookies som krävs för att tillhandahålla denna webbplats. Du kan inaktivera den allmänna användningen av cookies i webbläsaren.

VILKA OLIKA TYPER AV COOKIES FINNS DET??

Förstapartscookies: Förstapartscookies är cookies som ställs in av den webbplats som användaren besöker, dvs. cookies som placeras ut av LEDVANCE när du besöker en LEDVANCE-webbplats.

Tredjepartscookies: Tredjepartscookies är cookies som placeras ut av en annan webbplats än den webbplats som besöks.

Sessioncookies: Sessioncookies är enbart aktiva under en webbläsarsession. De gör det möjligt att länka en användares handlingar under en webbläsarsession. Sessioncookies avslutas när du stänger webbläsaren eller strax därefter.

Beständiga cookies: Beständiga cookies har längre utgångsdatum, vilka överskrider längden på en webbläsarsession. De aktiveras varje gång användaren besöker den webbplats som skapade cookien. De finns kvar på en användares enhet under den tidsperiod som anges i cookien. Typiska utgångsdatum för beständiga cookies kan variera från ett par dagar till några år.

VILKA KATEGORIER AV COOKIES ANVÄNDS AV LEDVANCE OCH FÖR VILKA ÄNDAMÅL?

På LEDVANCE-webbplatserna använder vi cookies för att generellt sett erbjuda dig bästa möjliga användarupplevelse, dvs. genom att komma ihåg dina besök på våra webbplatser samt dina webbplatspreferenser och genom att ge dig möjlighet att effektivt navigera mellan olika webbplatssidor.

LEDVANCE använder följande kategorier av cookies för följande ändamål:

Absolut nödvändiga cookies: LEDVANCE använder cookies som är nödvändiga för att driva LEDVANCE-webbplatserna och för att webbplatserna ska fungera korrekt – utan dessa cookies kan inte berörda funktioner på LEDVANCE-webbplatserna tillhandahållas överhuvudtaget. Absolut nödvändiga cookies krävs vanligtvis för funktioner som åtkomst till säkrade utrymmen och för varukorgar.

Prestanda/analys: LEDVANCE samlar in information om hur du använder webbplatsen, t.ex. vilka sidor du besöker oftast och vilka fel du upplever. Denna analytiska profilering hjälper oss att mäta hur effektivt det erbjudna innehållet är och fastställa hur webbplatsens prestanda skulle kunna göras effektivare.

Funktionalitet och preferenser: LEDVANCE använder cookies för att komma ihåg dina val och preferenser, dvs. språk- och kommunikationspreferenser, layoutinställningar osv.

Autentisering: LEDVANCE använder cookies för att känna igen dig om du är inloggad på LEDVANCE, dvs. under www.myLEDVANCE.com.

Säkerhet: LEDVANCE använder cookies för att främja eller möjliggöra säkerhetsfunktioner och bidra till att upptäcka skadlig aktivitet.

VILKA SPECIFIKA COOKIES ANVÄNDER VI PÅ VÅRA WEBBPLATSER?

Cookiekategori? Vad kallas de? Hur länge är de aktiva? Vad gör de?
Sessioncookies "privacy-settings" 180 dagar Cookien styr användningen av cookies på LEDVANCE-webbplatserna. Besökarens samtycke till eller invändning mot att acceptera cookies lagras i denna cookie.
"PHPSESSID";
"JSESSIONID"
Webbläsarsession;
sessionens slut (30 min))
Vi använder sessioncookies för att säkerställa att vissa delar av våra webbplatser fungerar korrekt, dvs. för att säkerställa att användarens interaktioner (som angiven text) sparas när besökaren navigerar mellan sidor på webbplatserna.
"CAKEPHP" 2 tim Vi använder dessa cookies för att säkerställa att vissa delar av våra webbplatser fungerar korrekt (webbapplikationer).
"sap-appcontext"

"sap-usercontext"
Webbläsarsession Teknisk information för de SAP-baserade applikationerna. Inga personuppgifter lagras här.
"SIDwebservers"

"SIDwww-intermedia"
Webbläsarsession Teknisk information för vår belastningsutjämnare.
"et_oi_v2" ”nej”: 50 år
”ja”: 16 månader
OptIn-cookie, lagrar besökarens val om spårningen OptIn visas på kundsidan. Kan även användas för en möjlig avanmälan.
Performance / Analytics "etcnt_[hash]" 28 dagar Vi använder ett webbspårningsverktyg för att få insikter i hur våra användare interagerar med webbplatserna. Det är nödvändigt att spara webbspårningscookies för att kunna samla in och analysera uppgifter. Därför innehåller den insamlade informationen inga personuppgifter och lagras i en cookie. På grund av detta är det inte möjligt att koppla de uppgifter som samlats in till den enskilda personen.
"_vm_u" 40 min Sparar statusen för UX Analytics-loggningen.
"BT_ctst" Webbläsarsession Används enbart för att ta reda på om besökarens webbläsare har aktiverat eller inaktiverat cookies.
"BT_sdc" Webbläsarsession Innehåller icke-användarspecifika uppgifter om den aktuella besökarsessionen (hänvisare, antal sidor, antal sekunder sedan sessionsstart).
"BT_pdc" 1 år Innehåller icke-användarspecifika uppgifter om besökarens historik (är kund, tar emot nyhetsbrev osv.).
"GS1_v" 1 år Cookien innehåller besökarens ID och används för att identifiera en besökare under flera sessioner.
"isSdEnabled" 24 tim Känner av om besökarens skrolldjup registreras.
"noWS_[hash]" Webbläsarsession Innehåller sant eller falskt och indikerar att webbplatsen med spårningskoden inkluderad inte har några aktiva tester eller inte levererar tester av andra anledningar.
"_et_coid" 2 år Cookieupptäckt
"et_id" 2 år Besökarupptäckt.
_ga 2 år Registrerar ett unikt ID som används för att generera statistisk information om besökarnas webbplatsanvändning.
_gid 1 dag Registrerar ett unikt ID som används för att generera statistisk information om besökarnas webbplatsanvändning.
"GS3_v" 1 år Cookien innehåller besökarens ID och används för att identifiera en besökare under flera sessioner.
"application" 15 min Tillfällig lagring i 15 minuter av samtliga parametrar som väljs av användaren i programmet FastCalc.
"illuminance" 15 min Tillfällig lagring i 15 minuter av samtliga parametrar som väljs av användaren i programmet FastCalc.
"maintenanceFactor" 15 min Tillfällig lagring i 15 minuter av samtliga parametrar som väljs av användaren i programmet FastCalc.
"rhoCeiling" 15 min Tillfällig lagring i 15 minuter av samtliga parametrar som väljs av användaren i programmet FastCalc.
"rhoFloor" 15 min Tillfällig lagring i 15 minuter av samtliga parametrar som väljs av användaren i programmet FastCalc.
"rhoWall" 15 min Tillfällig lagring i 15 minuter av samtliga parametrar som väljs av användaren i programmet FastCalc.
"roomHeight" 15 min Tillfällig lagring i 15 minuter av samtliga parametrar som väljs av användaren i programmet FastCalc.
"roomLength" 15 min Tillfällig lagring i 15 minuter av samtliga parametrar som väljs av användaren i programmet FastCalc.
"roomWidth" 15 min Tillfällig lagring i 15 minuter av samtliga parametrar som väljs av användaren i programmet FastCalc.

WEBBPLATSSPÅRNING

Denna webbplats använder tjänster från etracker GmbH (www.etracker.com) för att analysera webbplatsanvändningen. Cookies används för att möjliggöra statistisk analys av hur användarna använder webbplatsen, samt för visning av användningsrelaterat innehåll.

De uppgifter som genereras som ett resultat av detta behandlas och sparas enbart i Tyskland av etracker för vår räkning.

Behandlingen av personuppgifter baseras på vårt berättigade intresse av att optimera vår webbplats enligt artikel 6, paragraf 1, led f i EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR). Uppgifter som kan möjliggöra identifiering av personer, t.ex. IP-adress eller id:n för inloggning eller enhet, avidentifieras eller pseudonymiseras så snart som möjligt. Uppgifterna används inte för andra ändamål, kombineras inte med andra uppgifter och delas inte med tredje part.

Du kan när som helst invända mot användningen av webbplatsspårning via kontrollerna under ”Dina cookieinställningar”.

ANVÄNDNING AV GOOGLE ANALYTICS

1. Omfattningen av behandlingen av personuppgifter

På vår webbplats använder vi Google Analytics, en webbanalystjänst från Google LLC, 1600 Amphiteatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (nedan kallad Google). Google Analytics analyserar bland annat besökarnas ursprung, vistelsens längd på enskilda sidor och användningen av sökmotorer, vilket möjliggör bättre övervakning av reklamkampanjernas framgång. Google placerar en cookie på din dator. Personuppgifter kan lagras och utvärderas, i synnerhet användaraktivitet (t.ex. vilka sidor som har besökts och vilka element som har klickats på), enhets- och webbläsarinformation (t.ex. IP-adress och operativsystem), data om de annonser som visas (t.ex. vilka annonser har visats och huruvida användaren har klickat på dem) och även data från reklampartner (t.ex. pseudonymiserade användar-ID).

Informationen som genereras av kakan om din användning av denna webbplats kommer att överföras till och lagras av Google på servrar i USA. Om IP-anonymisering är aktiverad på den här webbplatsen kommer dock din IP-adress att förkortas av Google i förväg inom EU-länderna eller i andra stater som har undertecknat avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Endast i undantagsfall överförs hela IP-adressen till en Google-server i USA där den kommer att förkortas.

IP-anonymisering är aktiv på denna webbplats. På uppdrag av operatören av denna webbplats kommer Google att använda denna information i syfte att utvärdera din användning av webbplatsen, sammanställa rapporter om webbplatsaktivitet och tillhandahålla andra tjänster till webbplatsoperatörer som rör webbplatsaktivitet och internetanvändning. IP-adressen som överförs av din webbläsare som en del av Google Analytics kombineras inte med annan data från Google.

Du kan vägra att använda cookies genom att välja lämpliga inställningar i din webbläsare. Observera dock att om du gör detta kanske du inte kan använda vår webbplats fullständiga funktioner. Mer information om insamling och lagring av data från Google finns på: https://policies.google.com/privacy?gl=EN&hl=en

2. Syfte med databehandling

Bearbetningen av användarnas personuppgifter gör det möjligt för oss att analysera våra användares surfbeteende. Genom att utvärdera de insamlade uppgifterna kan vi sammanställa information om användningen av de enskilda komponenterna på vår webbplats. Detta hjälper oss att ständigt förbättra vår webbplats och dess användarvänlighet.

3. Rättslig grund för behandling av personuppgifter

Efter rekommendation från europeiska dataskyddsmyndigheter har vi fått användarens aktiva och uttryckliga samtycke som utgör den rättsliga grunden enligt art. 6 stycken 1 lit. en GDPR för behandling av personuppgifter under användning av Google Analytics. Dessutom ligger vårt berättigade intresse i nämnda syften som beskrivs ovan, varför behandlingen av uppgifterna utförs i enlighet med art. 6 stycken 1 lit. f GDPR. Genom att anonymisera IP-adressen beaktas användarens intresse av att skydda hans eller hennes personuppgifter tillräckligt.

4. Lagringstid

Din personliga information kommer att sparas så länge som nödvändigt för att uppfylla de syften som beskrivs i denna sekretesspolicy eller som krävs enligt lag, t.ex. för skatte- och bokföringsändamål.

5. Möjlighet att invända och ta bort

Du kan förhindra att Google samlar in och bearbetar dina personuppgifter genom att förhindra lagring av tredjepartscookies på din dator genom att använda funktionen "Spåra inte" i en webbläsare som stöder, genom att inaktivera körningen av skriptkoden i din webbläsare eller genom att installera en skriptblockerare som NoScript (www.noscript.net) eller Ghostery (www.ghostery.com) i din webbläsare.
Du kan också förhindra insamling av data som genereras av kakan och relaterad till din användning av webbplatsen (inklusive din IP-adress). Du kan förhindra att Google bearbetar dessa data genom att ladda ner och installera webbläsarinsticksprogrammet tillgängligt under följande länk: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Följande länk låter dig avaktivera användningen av dina personuppgifter av Google: https://adssettings.google.de

Mer information om invändnings- och borttagningsalternativ mot Google finns på: https://policies.google.com/privacy?gl=EN&hl=en

Dessutom har Google underkastat sig och är certifierat enligt Privacy Shield-avtalet mellan Europeiska unionen och Amerikas förenta stater. Detta innebär att Google förbinder sig att följa standarderna och förordningarna i europeisk dataskyddslag. Mer information finns i följande länkade post: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

HUR ÅTERKALLAR JAG MITT SAMTYCKE TILL COOKIES OCH ÄNDRAR MINA INSTÄLLNINGAR FÖR COOKIES?

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till användningen av cookies via ovanstående kontroller. Observera att ditt återkallande inte påverkar användningen av absolut nödvändiga cookies.

Du kan naturligtvis inaktivera allmänna cookies i webbläsaren. Du hittar anvisningarna för hur du hanterar och raderar cookies i webbläsarens hjälpinställningar.

Observera att vissa delar och funktioner på LEDVANCE-webbplatserna kanske inte fungerar korrekt om du inaktiverar cookies helt och hållet.

KONTAKT

Om du har frågor som rör vår cookiepolicy är du välkommen att kontakta oss på privacy@ledvance.com eller på

LEDVANCE GmbH
Data Protection Officer
Parkring 29-33
85748 Garching
Tyskland

Dela sidan på sociala media