Professionell

HÅLLBARHET

VÅRT UPPDRAG

För LEDVANCE är hållbarhet en grundläggande del av affärsetik och, bland annat, avgörande för våra strategiska beslut. När vi arbetar tillsammans med våra intressenter använder vi de nästan obegränsade möjligheter som ljus innebär för att på ett hållbart sätt förbättra människors livskvalitet. Det är en viktig del av vårt företagsansvar.

LEDVANCE fäster stor vikt vid att möta globala utmaningar som klimatförändringar och resursbrist. Vi minskar förbrukningen av naturtillgångar, sparar energi under produktionen och bidrar därmed till att minska utsläppen. Vi återvinner ljuskällor och annat material för att minimera avfall. Vårt åtagande sträcker sig även till våra medarbetare och kunder. Vi tar ansvar för våra anställda och anläggningar och främjar hållbara åtgärder inom belysningsbranschen.

Vi hjälper våra kunder att spara energi och minska sin miljöpåverkan. Det tvärvetenskapliga ämnet hållbarhet är direkt kopplat till företagets ledning genom funktionen Chief Sustainability Officer.

FN:s Global Compact

Vi på LEDVANCE är stolta över att vara en av de som har undertecknat FN:s Global Compact-initiativ och, tillsammans med FN, kunna forma globaliseringen på ett mer socialt och ekologiskt sätt. Vi är fast beslutna att införliva FN:s Global Compact och dess principer i företagets strategi, kultur och dagliga verksamhet. Som en del av ett nätverk med nästan 10 000 företag stöder vi FN:s Global Compacts tio principer om mänskliga rättigheter, arbetskraft, miljö och korruptionsbekämpning.

Dela sidan på sociala media