Professionell

ENERGIRENOVERAD KONTORSBYGGNAD

ENERGIRENOVERAD KONTORSBYGGNAD GENOM EFFEKTIV BELYSNING

Projektets fördelar i korthet

 • BELYSNING MED LJUSSTYRNINGSSYSTEM
  Att byta ut den föråldrade elektriska utrustningen iden gamla kontorsbyggnaden skulle bara ha varit möjligt till stora kostnader. Med det trådlösa ljusstyrningssystemet VIVARES ZIGBEE skapades därför den tekniska grunden för en modern, effektiv och interaktiv belysningslösning i den här gamla byggnaden - inklusive snabb installation, enkel driftsättning och bekväm hantering.
 • DYNAMISK BELYSNING
  Med sin dynamiska ljusjustering ger BIOLUX HCL-systemet perfekt belysning i mötesrum och enskilda kontor med mindre dagsljus.
 • STATLIGT SUBVENTIONERAD RENOVERING
  Som ett resultat av den omfattande energirenoveringen utformades moderniseringen av belysningen så att den uppfyllde kraven för statliga subventioner enligt KfW 276-programmet och det federala bidraget för effektiva byggnader (BEG).

Projektinfo

 • Sittensen, Tyskland, 2021
 • Kund: Harald Meyer Installationen GmbH
 • Projekt: Energirenovering av en kontorsbyggnad
 • Ansökan: Kontorsteknik: LED
 • produkter: VIVARES ZIGBEE, BIOLUX HCL, DOWNLIGHT armaturer

Genom den energieffektiva renoveringen med hjälp av VIVARES Zigbee- och BIOLUX HCL-system optimerar Harald Meyer Installationen GmbH arbetsförhållandena för sina anställda, sparar energikostnader och drar nytta av statliga subventioner.

UPPGIFTEN

Harald Meyer Installationen GmbH ville byta ut hela belysningen i sin kontorsbyggnad i Sittensen mot en effektiv och intelligent belysningslösning. Vid planeringen och genomförandet av det nya belysningskonceptet måste man ta hänsyn till den gamla byggnadens strukturella och elektriska förhållanden. Kriterierna för att få stöd från KfW-program 276 och den tyska federala finansieringen för effektiva byggnader (BEG) måste också uppfyllas.

LÖSNINGEN

Kunden gav LEDVANCE i uppdrag att renovera belysningen i hela kontorsbyggnaden. För att uppfylla kraven i finansieringsprogrammen byggde LEDVANCE:s belysningskoncept på sensorstyrda belysningsstyrningssystem som ökar ljuskvaliteten, minskar energikostnaderna och anpassar sig flexibelt till behoven på arbetsplatserna. Det trådlösa VIVARES ZIGBEE-ljusstyrningssystemet med PANEL-armaturer installerades i ett öppet kontorslandskap. Mötesrum och enskilda kontor med lite dagsljus utrustades med BIOLUX HCL-systemet. DOWNLIGHT-armaturer med rörelsesensorer installerades i receptionen, korridorerna och på toaletterna.

FÖRDELARNA

Genom energirenoveringen fick kunden ett belysningskoncept som kombinerar optimerad ljuskvalitet med interaktiva belysningslösningar och betydligt lägre energikostnader. Trots den föråldrade elektriska utrustningen i den här gamla kontorsbyggnaden möjliggör VIVARES ZIGBEE-systemet en modern, effektiv och sensorstyrd belysningslösning. Även i mötesrum och enskilda kontor med lite dagsljus skapar BIOLUX HCL-systemets dynamiska ljusjustering och de valbara ljuslägena alltid en optimal arbetsbelysning. I korridorerna och på toaletterna finns sensorer för belysningsstyrning som säkerställer energieffektiv belysning. Det nya belysningskonceptet uppfyller också alla krav för att få statligt stöd.

SAMMANFATTNING

Harald Meyer Installationen GmbH har renoverat sin gamla kontorsbyggnad i Sittensen och utrustat den med en effektiv och intelligent belysningslösning. Denna renovering gjorde det möjligt för företaget att dra nytta av de statliga stödprogrammen KFW 276 och BEG. LEDVANCE implementerade ett belysningskoncept som uppfyller kraven för arbetsplatsen, optimerar ljuskvaliteten, minskar energikostnaderna och stöder de anställdas välbefinnande och prestationer.

På grund av vårt tidigare goda samarbete var vi glada att välja LEDVANCE igen. Och det med all rätt, eftersom det effektiva och intelligenta belysningskonceptet var ett avgörande bidrag till den framgångsrika energirenoveringen av vår kontorsbyggnad.

ALLA BELYSNINGSPROJEKT I KORTHET

 

Inspireras av belysningsprojekt.

INTRESSERAD AV RELATERAT INNEHÅLL?

Dela sidan på sociala media