Professionell

EU-DIREKTIV

Under de senaste åren har EU drivit på övergången till mer hållbara och energieffektiva lösningar. Belysningsbranschen arbetar med den här anmärkningsvärda förskjutningen mot sammankopplade, personliga och alltmer effektiva och cirkulära produkter.

Genom att implementera förordningen främjar vi effektiv belysningspraxis till förmån för den globala miljön, mänsklig komfort och konsumenternas hälsa och säkerhet.

LEDVANCE erbjuder redan ett brett utbud av effektiva alternativ och arbetar med innovativ belysningsteknik för att förbättra produktens livscirkel.

IN I FRAMTIDEN MED LEDVANCE

EU:S SLR/ELR- OCH ROHS-DIREKTIV

Steg för steg går EU mot effektivare och mer klimatvänlig belysning. Syftet är att stärka den cirkulära ekonomin och ge konsumenterna tydlig, öppen och standardiserad information. 

I SLR- och ELR-förordningarna (Single Lighting Regulation/Energy Labeling Regulation) fastställs belysningsprodukters hållbarhet och märkning av deras energieffektivitet. Reglerna trädde i kraft i december 2019 och genomförs stegvis.

EU:s RoHS-direktiv 2011/65/EU reglerar användningen av kvicksilver och andra farliga ämnen. Den har nyligen reviderats, vilket får konsekvenser för utsläppandet av lysrör och kompakta lysrör med instickssockel på marknaden i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

LEDVANCE är en stark partner som hjälper dig att genomföra och följa alla EU-regler. På så sätt uppfyller du alltid dina kunders krav inom lagens ramar. Här följer de viktigaste ändringarna i korthet – och hur LEDVANCE kan hjälpa dig.

Dela sidan på sociala media