Professionell

ÄNDRINGAR AV EU:S ROHS-DIREKTIV 2011/65/EU

ROHS I EN ÖVERBLICK: ALLA FÖRÄNDRINGAR, ALLA ALTERNATIV

EU:s RoHS-direktiv reglerar bland annat användningen av kvicksilver i belysningsprodukter. Våren 2022 reviderade EU-kommissionen undantagen i bilaga III till direktivet. LEDVANCE berättar vad du behöver veta för din belysningsverksamhet och kan erbjuda dig en bred portfölj av framtidssäkra lampor och armaturer.

ROHS – EN ÖVERSIKT ÖVER FÖRÄNDRINGARNA

Användning av kvicksilver i belysningsprodukter är förbjuden enligt RoHS-direktivet. Direktivet innehåller dock undantag för T5- och T8-lysrör, kompakta lysrör med plug-in-sockel (CFLni), HPD-lampor och lampor för särskilda ändamål (t.ex. UV-C-lampor). De undantag som anges i bilaga III till EU-förordningen har ändrats. Konsekvenserna är följande:

  • Ett förbud mot alla T5- och T8 fluorescerande lampor från och med Månad 25 augusti 2023
  • Ett förbud mot alla CFLni-lampor från och med Månad 25 februari 2023
  • En förlängning av undantaget för HPD-lampor med 3 till 5 år
  • En förlängning av undantaget för lampor för speciella ändamål med 3 till 5 år

TIPS: TÄNKA PÅ PLANERING AV EFTERFRÅGAN OCH LAGERHÅLLNING

I enlighet med det ändrade RoHS-direktivet får kompakta fluorescerande lampor och fluorescerande lampor kanske inte längre släppas ut på marknaden i Europeiska unionen från och med Månad 25 februari 2023 och 25 augusti 2023. respektive. Det kommer dock fortfarande att vara möjligt att sälja och använda lagrat befintligt lager. Ta hänsyn till detta i din planering och beställ extra kvantiteter i god tid.

EN STOR PORTFÖLJ AV FRAMTIDSSÄKRA ALTERNATIVA PRODUKTER

LEDVANCE arbetar ständigt med att vidareutveckla innovativa ljustekniker och erbjuder redan ett brett utbud av effektiva alternativ. LED-produkter från LEDVANCE överträffar väl de nuvarande minimikraven. Vår nuvarande portföljlista gör det så enkelt som möjligt att byta till en annan teknik: Det är bara att hitta den belysningsprodukt som berörs av EU-förbudet i listan och ange en alternativ produkt som uppfyller kraven bland de LED-lampor eller LED-armaturer som finns tillgängliga. Oavsett vad du beslutar kan det finnas ytterligare steg du behöver ta, till exempel att utföra kompatibilitetstester för LED-lampor och tillämpningsspecifik planering för LED-armaturer.

DIN PÅLITLIGA PARTNER IDAG OCH IMORGON

Som marknadsledare erbjuder LEDVANCE dig ett brett utbud av framtidsorienterade lösningar av enastående märkeskvalitet. Förutom lampor och armaturer omfattar vår omfattande portfölj även system för människocentrerad belysning och ljusstyrning samt elektroniska komponenter och smarta produkter för hemmet. Denna portfölj, vår professionella service och ett utmärkt pris-prestandaförhållande gör oss till din pålitliga partner för komplexa belysningsprojekt.

Dela sidan på sociala media