Professionell

EDI (ELECTRONIC DATA INTERCHANGE)

EDI (Electronic Data Interchange)

EDI (Electronic Data Interchange) syftar på elektroniskt datautbyte mellan affärspartners via standardiserade kommunikationsvägar (t.ex. GXS-brevlådor) och standardiserade meddelandeformat (t.ex. ORDER = order) som har definierats av berörda organisationer (t.ex. VDA, FN).

Avsaknaden av manuella ingrepp innebär att felkvoten minskar, genomloppstiden kapas, all bearbetning kan helt automatiseras och spårbarheten förbättras. Värdefulla mänskliga resurser kan användas på annat håll.

Fördelarna med EDI

EDI sparar tid och personal, gör affärsprocesser mer transparenta och spårbara, optimerar arbetsflöden, skapar synergier – och kan genomföras snabbt och enkelt med standardiserad teknik.

Automatiserat

Elektroniskt datautbyte (EDI) tar bort behovet av manuella processer som t.ex. att registrera inkommande fakturor. Automatiserade processer tar mindre tid och kräver mindre arbetskraft.

Transparent

Elektronisk återkoppling (t.ex. för ordersvar), som görs tillgänglig för det partnerspecifika affärssystemet (ERP), ger ökad öppenhet för de olika avdelningarna. Användning av intern IT-infrastruktur och tillhörande loggning ser till att de tekniska processer kan spåras.

Integrerat

Genom att använda det partnerspecifika affärssystemet (ERP) kan anställda använda sina befintliga kunskaper och optimera arbetsflöden. Det finns inget behov för att använda externa system.

Standardiserat

Användningen av gemensamma internationellt accepterade standarder underlättar kommunikation när man genomför och understödjer en EDI-anslutning.

Dessa egenskaper gör EDI till ett kostnadseffektivt sätt att kartlägga affärsprocesser mellan affärspartners.

LEDVANCE certifikat

Filnamn Innehåll Storlek Datum
OFTP2 certificate ZIP File 4.56 KB 11.02.2019
https certificate chain production+test system ZIP File 17.87 KB 11.02.2019
http certificate production+test ZIP File 17.63 KB 11.02.2019
Dela sidan på sociala media