Professionell

EU-förordningar

Under de senaste åren har EU drivit på övergången till mer hållbara och energieffektiva lösningar. Belysningsindustrin driver den viktiga förändringen mot sammankopplade och alltmer effektiva, cirkulära produkter.

Genom att implementera förordningen främjar vi effektiv belysning till förmån för den globala miljön, och konsumenternas hälsa och säkerhet.

LEDVANCE erbjuder redan ett brett utbud av effektiva alternativ och arbetar med innovativ belysningsteknik för att förbättra produktens livscirkel.

GÖR DIG REDO FÖR KLIMATVÄNLIG BELYSNING 

DE NYA EU-FÖRORDNINGARNA GÄLLANDE SLR/ELR

EU har tagit nästa stora steg mot effektiv och klimatvänlig belysning. Målet är att främja den cirkulära ekonomin och ge konsumenterna tydlig, transparent och standardiserad information. Ekodesign- och energimärkningsförordningarna omdefinierar hållbarheten hos belysningsprodukter samt märkningen av deras energieffektivitet.

De nya EU-förordningarna om ekodesign och energimärkning har gällt sedan december 2019. Dessa förordningar implementeras nu i faser.

LEDVANCE – i rollen av pålitlig partner för all belysningspersonal – kommer att säkerställa att du kan uppfylla dina kunders krav i varje fas och på samma gång efterleva de nya förordningarna. Här följer de viktigaste ändringarna i korthet – och hur LEDVANCE kan hjälpa dig.

DE NYA SLR/ELR-FÖRORDNINGARNA – DE VIKTIGASTE FÖRÄNDRINGARNA

Samtliga ljuskällor kommer att utvärderas i enlighet med förordningarna.
Förpackning och grafik kommer att anpassas till viss del.
Samtliga ljuskällor kommer att vara inkluderade i den EU-omfattande EPREL-databasen.
En ny energieffektivitetsmärkning med en ny skala kommer att införas. A++ till E blir A till G.
Befintliga produkter kan säljas utan omklassificering fram till och med mars 2023.

UTFASNING AV KONVENTIONELLA LJUSKÄLLOR

I enlighet med de nya EU-förordningarna fasas en hel serie mindre energieffektiva ljuskällor ut. Viktiga datum att ha i åtanke är den 1 september 2021 och den 1 september 2023. LEDVANCE erbjuder redan lämpliga och högkvalitativa LED-ersättningsprodukter för de berörda produkterna.

VARJE REGEL HAR ETT UNDANTAG

Följande produkter är undantagna från SLR/ELR-förordningarna:

 • LED-chips, lysdioder och förpackningar
 • Nödbelysning
 • Batteridrivna ljuskällor
 • Originalkonstverk
 • Belysning för fordon, transport och militär utrustning
 • Skärmar
 • Medicinsk utrustning
 • Marin utrustning
 • Ett mindre antal special- eller nischprodukter
 • Armaturer med utbytbara ljuskällor (”som innehåller produkter”)
Ytterligare undantag finns i nuvarande SLR/ELR-förordningar under bilaga III (SLR) och bilaga IV (ELR) på www.eur-lex.eu.

INFORMATIONSPLIKT

Ytterligare innovationer inkluderar det europeiska produktregistret för energimärkning (EPREL). För första gången kommer all relevant information om samtliga ljuskällor på marknaden att samlas på ett ställe, vilket bland annat inkluderar bedömningar av ekodesign och olika hållbarhetskriterier, och göras tillgänglig för alla användare av databasen.

LEDVANCE garanterar en komplett registrering av sina produkter. Vi efterlever till fullo även andra informations- och märkningsskyldigheter, t.ex. på förpackningar och i bruksanvisningar, vilka fortfarande befinner sig i ett tidigt regulatoriskt skede.

NY ENERGIMÄRKNING

Från och med den 1 september 2021 införs en ny energimärkning för ljuskällor (en övergångsperiod kommer att gälla fram till och med den 1 mars 2023) som baseras på de data som anges i EPREL. Du kan känna dig trygg i att samtliga LEDVANCE-ljuskällor som släpps på marknaden från och med detta datum kommer att ha korrekt märkning. Bra att veta: produkter som redan har kommit ut på marknaden kan fortfarande köpas och säljas efter detta datum samt installeras i kundernas lokaler.

Sedan 1994 har märkningen i EU använts för att snabbt kunna tillhandahålla konsumenterna lättförståeliga riktlinjer avseende energieffektivitet. Denna märkning har nu gått in i fas tre. Förutom en något modifierad design skiljer sig den nya märkningen för ljuskällor från den gamla på två viktiga punkter:

 • En ny skala för energieffektivitet som går från A till G
 • En QR-kod med en länk till de produktdata som lagras i EPREL-databasen
The New Energy LabelThe New Energy Label
 

Välj produkter från LEDVANCE för att säkerställa att dina belysningsprodukter uppfyller EU-kraven och är framtidssäkrade.

Dela sidan på sociala media